Strona Komitetu Wyborczego Wyborców

Artura Bagieńskiego


Państwowa Komisja Wyborcza uchwałą nr 168/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku przyjęła zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą
Komitet Wyborczy Wyborców Artura Bagieńskiego
w celu zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Skrót nazwy komitetu wyborczego: KWW Artura Bagieńskiego

Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego: Jan Wieruszewski
Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego: Lucyna Wąsik
Siedziba komitetu wyborczego: Dzielna 32 A, 26-300 Opoczno
Numer identyfikacyjny REGON: 384239930
Numer Identyfikacji Podatkowej: 7681842659
Numer rachunku bankowego: PKO Bank Polski SA, 98 1020 3916 0000 0602 0296 0946

Pełnomocnik Komitetu wyborczego w dniu 30 sierpnia 2019 r. zgłosił do Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim
kandydata na senatora w okręgu nr 29
Artura Bagieńskiego.Rejestr kredytów zaciągniętych przez komitet wyborczy

Pobierz dokument PDF
Rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pobierz dokument PDF